Broderi som verktyg för integration

Att få människor integrerade i ett samhälle eller en gemenskap är en spännande utmaning. Här kommer vi att presentera en tänkbar väg, där broderiet är det gemensamma intresset. När man möts genom ett gemensamt intresse skapar det goda förutsättningar att öka förståelsen för varandra. Vi träffas, delar erfarenheter och lär oss av varandra. Handarbete är terapeutiskt för både kropp och själ, och oavsett var du kommer ifrån eller vilken bakgrund du har, är det något vi alla kan mötas genom. Traditionellt sett har handarbete varit både en praktisk syssla, men även i många fall en väg till gemenskap där man mötts över generationsgränserna.

Gemenskap och förståelse

Broderi som handarbete har en lång tradition i nästan alla kulturer. Utsmyckningar av plagg och textilier är vanligt världen över, därför är det också något de flesta känner till. Det är något alla kan lära sig oavsett könstillhörighet, religion eller kultur och är därför ett utomordentligt verktyg för integration. Ett sätt att Brodera för integration är precis som Sörmlands museum gjort, att helt enkelt låta människor skapa var sin del av ett broderi. Ett gemensamt arbete på samma hantverk. En annan variant är att låta deltagarna skapa sina egna broderier, men använda sig av ett och samma tema, och låta tolkningarna flöda fritt.

Broderi och språk

Handarbetet som integrationsverktyg syftar inte enbart till att få människor att mötas över ett gemensamt intresse. Att ta del av varandras kulturer och traditioner kan också fungera som ett språkverktyg. Språket är ofta nyckeln till att komma in i ett nytt sammanhang och samhälle. Genom att träffas regelbundet stärker man också deltagarna i deras språkträning, och det vardagliga småpratet är ofta minst lika viktigt som stela och formella språkövningar man får ta del av i skolan. Att lära sig ett främmande språk måste även få lov att kännas njutbart, och vilket bättre sätt kan du tänka dig än över ett fantastiskt broderi och människor som delar ditt intresse?

 
 
 
 
 
 
 
erudito